HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÙ CHE NẮNG LỆCH TÂM VUÔNG 3m BẮNG HÌNH ẢNH

Những hình ảnh giới thiệu cách sử dụng sản phẩm dù che nắng lệch tâm vuông 3m của Cơ Sở Dù Xinh.


Bước 1: Mặc áo dù và ngắn thân dù vào chân đế.

Bước 1: Mặc áo dù và ngắn thân dù vào chân đế.


Bước 2: Dùng tay đẩy cánh tay đòn phía sau lên ngang đầu.


Bước 3: Một tay giữ lấy cánh tay đòn, tay còn lại cầm cần nâng dù kéo xuống.


Bước 4: Vừa đẩy cánh tay đòn lên phía trên vừa kéo cần nâng dù xuống phía dưới.

Bước 5: Đẩy cần nâng dù xuống hết phía dưới.


Bước 6: Chốt cần nâng dù vào thân cây.